Thursday, August 28, 2014

GOVERNORS OF INDIAN STATES 2014
[1] Andhra Pradesh - E. S. L. Narasimhan

[2] Arunachal Pradesh - Nirbhay Sharma

[3] Assam - Janaki Ballabh Patnaik 


[4] Bihar - D. Y. Patil

[5] Chhattisgarh - Balramji Das Tandon 

[6] Goa - Mridula Sinha

[7] Gujarat - Om Prakash Kohli 

[8] Haryana - Kaptan Singh Solanki 

[9] Himachal Pradesh - Urmila Singh 

[10] Jammu and Kashmir - Narinder Nath Vohra


[11] Jharkhand - Syed Ahmed 

[12] Karnataka - Vajubhai Rudabhai Vala

[13] Kerala - Vacant 
[14] Madhya Pradesh - Ram NareshYadav

[15] Maharashtra - Ch. Vidyasagar Rao

[16] Manipur - Vinod Kumar Duggal

[17] Meghalaya - Krishan Kant Paul 

[18] Mizoram - Vinod Kumar Duggal

[19] Nagaland –Padmanabha Acharya 

[20] Odisha - S. C. Jamir 

[21] Punjab - Shivraj Patil 


[22] Rajasthan – Kalyan Singh

[23] Sikkim - Shriniwas Dadasaheb Patil 

[24] Tamil Nadu - K. Rosaiah 

[25] Telangana - E. S. L. Narasimhan 

[26] Tripura - Padmanabha Acharya 

[27] Uttar Pradesh - Ram Naik 

[28] Uttarakhand - Aziz Qureshi 

[29] West Bengal- Keshari Nath Tripathi

No comments:

Post a Comment